Community ของเชฟและคนรักการทำอาหาร
ที่มีอุปกรณ์ครัวครบครัน ฟังก์ชั่นระดับ Professional และทันสมัยที่สุดในไทย

ให้คนครัวทุกประเภท ตั้งแต่เชฟมืออาชีพ ไปจนถึงผู้สนใจการทำอาหาร สามารถเข้ามาพัฒนาฝีมือ และสร้าง Community แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับอาหาร และสร้าง Connection ในกลุ่มคนผู้ที่มีความสนใจด้านอาหารเหมือนกัน

Kitchen Lab ประกอบไปด้วย พื้นที่ทำครัวเอนกประสงค์ ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลายมากมาย  มีอุปกรณ์ครัวครบครันและทันสมัยระดับโลก  ตอบโจทย์การประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์คช็อป คิดค้นสูตรอาหาร  ทดสอบสูตรอาหาร เตรียมอาหารสำหรับประกอบอาชีพ ฝึกฝนการจัดการครัว จัด Chef’s Table ถ่ายรายการต่างๆ เป็นต้น

  • Kitchen Lab by Kitchen World

  • ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์