“EMERGE: Photo Thesis Exhibition”

กรกฎาคม 14, 2566

ภูมิทัศน์ทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาในยุคของเรา ที่ซึ่งศิลปินหน้าใหม่มีพรสวรรค์จำนวนมาก เบิกบานจากหลากหลายสถาบัน มหาวิทยาล [>]

ภูมิทัศน์ทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาในยุคของเรา ที่ซึ่งศิลปินหน้าใหม่มีพรสวรรค์จำนวนมาก เบิกบานจากหลากหลายสถาบัน มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาฉายแววผ่านรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย รวมถึงภาพถ่ายที่น่าหลงใหล ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ กระตุ้นอารมณ์ และเปิดเผยเรื่องราวที่รอการสำรวจ . "EMER [>]

  • ร้าน Yumeya จำหน่ายสินค้าวันพีซลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น และของเล่นของสะสมต่างๆอีกมากมาย ร้าน YUMEYA ชั้น 1 โซน MUNx2, ซีคอนสแควร์ [>]

  • YUMEYA

    ตุลาคม 3, 2565

    ร้าน Yumeya จำหน่ายสินค้าวันพีซลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น และของเล่นของสะสมต่างๆอีกมากมาย ร้าน YUMEYA ชั้น 1 โซน MUNx2, [>]