EVENTS

Home » EVENTS
EVENTS2022-06-16T21:05:21+07:00

Landing in Utopia Exhibition

26 เมษายน 2566|Event|

จากหลากหลายวิสัยทัศน์ของ 22 ช่างภาพข่าว ผู้ยืนอยู่เเถวหน้าในวงการสื่อของไทย Landing in Utopia ร้อยเรียงผลงานภาพข่าว ที่ได้บันทึกการตามหาเ [>]

Secret Body Exhibition

26 เมษายน 2566|Event|

ความลับของสรีระที่ไม่สามารถหาคำตอบผ่านการมอง ชีวิตที่ต้องตามหาความหมายของการดำรงอยู่ในสังคมที่เพียบพร้อมทั้งหน้าที่ วินัย และสำนึก ในฐานะ [>]

Landing in Utopia Exhibition

26 เมษายน 2566|Event|

จากหลากหลายวิสัยทัศน์ของ 22 ช่างภาพข่าว ผู้ยืนอยู่เเถวหน้าในวงการสื่อของไทย Landing in Utopia ร้อยเรียงผลงานภาพข่าว ที่ได้บันทึกการตามหาเ [>]

Secret Body Exhibition

26 เมษายน 2566|Event|

ความลับของสรีระที่ไม่สามารถหาคำตอบผ่านการมอง ชีวิตที่ต้องตามหาความหมายของการดำรงอยู่ในสังคมที่เพียบพร้อมทั้งหน้าที่ วินัย และสำนึก ในฐานะ [>]

Go to Top