” Tommie’s yogurt ”
โยเกิร์ตรสชาติละมุนลิ้น หอมนวลกลมกล่อมอย่างลงตัวนำเข้าจากออสเตรเลียดีต่อสุขภาพ สายเฮลตี้ต้องลอง !

  • ร้าน Tommie’s Yogurt

  • ชั้น 1 มันมัน ศรีนครินทร์