ความลับของสรีระที่ไม่สามารถหาคำตอบผ่านการมอง ชีวิตที่ต้องตามหาความหมายของการดำรงอยู่ในสังคมที่เพียบพร้อมทั้งหน้าที่ วินัย และสำนึก ในฐานะของความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนต่างก็มีความหวังและความปรารถนา ซึ่งมิอาจหักห้ามใจไม่ให้หยุด “ความนึกคิด” ได้
เรือนร่างที่ได้มาผ่านการรับรู้จากสำนึก เราได้ปลดปล่อยมันออกมาผ่านอริยบทตามท้วงทำนอง เก็บซ้อนไว้ให้ลับตาผู้คนแต่เปิดเผยให้กับความพึงพอใจ
นิทรรศการภาพถ่ายที่จะพาคุณค้นหาคำตอบของสรีระ พร้อมความหมายของชีวิต (เข้าชมฟรี)
.
22 เม.ย. 66 – 25 มิ.ย. 66 (เข้าชมฟรี)
  • ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์