ผลงานทัศนะกวีของผมตั้งอยู่บนฐานของการค้นคว้า การเดินทาง และการใช้ชีวิต เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และความทรงจํา หลากหลายรูปแบบกับกระบวนการทางเทคนิคและการติดตั้ง ใช้ภาพถ่ายเช่นเดียวกับความจริงและความเป็นจริง โดยมุ่งความสนใจไปที่ ปรากฏการณ์ของพื้นที่และเวลาที่ความปรารถนาและความอดกลั้นได้เผยออกมา
.
นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2024 เปิดพื้นที่ เปิดมุมมอง และประสบการณ์ใหม่ ด้วยการแสดงผลงานศิลปะที่มีความหลากหลาย ผ่าน 4 คอนเซปต์ ‘คน แสง เวลา อารมณ์’ ภายใต้ธีม ‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’ เพื่อผลักดันให้ศรีนครินทร์เป็นย่านสร้างสรรค์ และเป็นหมุดหมายใหม่ด้านศิลปะ รวมถึงงานสร้างสรรค์ทุกแขนงของชาวศรีนคเรียนและคนกรุงเทพฯ
.
27 ม.ค. 67 – 24 มี.ค. 67 (เข้าชมฟรี)
  • HOP Photo Gallery ชั้น 3, มันมัน ศรีนครินทร์