ณัฐธัญ เป็นหนึ่งในศิลปินโครงการ White Canvas Thailand โดยศิลปินมีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลักษณะการทำงานประเภทจิตรกรรมเป็นหลัก โดยสนใจศึกษาประเด็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ อันนำไปสู่สภาวะความรู้สึกแบบ”Sublime” ซึ่งเป็นพลังความรู้สึกต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจเหนือคำบรรยาย ซึ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ธรรมชาติ ทำให้มนุษย์ได้ตระหนักและทบทวนถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง
.
“ภวังค์แห่งจินตนาการ” เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ที่นำเสนอสภาวะอารมณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและคลุมเครือ ตัว ศิลปินมีความต้องการสำรวจสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ที่อัดแน่นไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นมิติตัวตนของคนซึ่งแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล
.
นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2024 เปิดพื้นที่ เปิดมุมมอง และประสบการณ์ใหม่ ด้วยการแสดงผลงานศิลปะที่มีความหลากหลาย ผ่าน 4 คอนเซปต์ ‘คน แสง เวลา อารมณ์’ ภายใต้ธีม ‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’ เพื่อผลักดันให้ศรีนครินทร์เป็นย่านสร้างสรรค์ และเป็นหมุดหมายใหม่ด้านศิลปะ รวมถึงงานสร้างสรรค์ทุกแขนงของชาวศรีนคเรียนและคนกรุงเทพฯ
.
13 ม.ค. 67 – 17 มี.ค. 67 (เข้าชมฟรี)
  • MMAD BOX ชั้น 2, มันมัน ศรีนครินทร์