พบกับนิทรรศการที่จะพาทุกคนให้ตระหนักเเละทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับ สภาวะโลกร้อน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวัน
.
เมื่อสภาวะโลกร้อน ถูกยกระดับความรุนแรงให้เป็นสภาวะโลกเดือด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืช และสัตว์ อันเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารโดยตรงของมนุษย์ เกิดเป็นวิกฤตอาหารโลก ที่คนทุกชนชั้นต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขยะอาหาร (Food Waste) ที่เกิดจากการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอาหาร หรือ การบริโภคในระบบครัวเรือนเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหา นอกจากการลดโอกาสที่จะเกิดขยะแล้ว ยังมีการ Upcycling หรือการนำเศษอาหารเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นสูญเปล่าทิ้งไป อัพเดทไอเดียและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกับ After Waste 2024 : The Upcycling Product Showcase การจัดแสดงผลงานวัสดุและผลิตภัณฑ์จาก Upcycler ชาวไทย ที่นำเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งและของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้ง เป็นมิตรและยังใช่วยแก้ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
.
18 MAY – 30 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • TCDC COMMONS 3rd Fl., MunMun Srinakarin