เชิญพบกับนิทรรศการงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของนักศึกษาในคณะสถาปัตย์ ม.กรุงเทพ
ที่ได้ผ่านกระบวนการคิดเเละความสร้างสรรค์ การทำความรู้จักกับวัสดุอย่างเป็นอย่างดี ผสมผสานทั้งเทคนิคที่ใช้เครื่องมือประเภท hand tool ไปจนถึงเครื่องจักรใน Wood Workshop จนได้ออกมาเป็นผลงานกว่า 10 ชิ้น ที่ต้องพบเจอกับอุปสรรค เเละสูญเสีย หยาดเหงื่อ เลือด และน้ำตา จนได้ออกมาเป็นผลงานที่น่าภาคภมูิใจ
ร่วมพิสูจน์ความสามารถในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของคนรุ่นใหม่ได้ที่
นิทรรศการ Take a Seat | Furniture Design Exhibition School of Architecture | Bangkok University
1-31 ต.ค. 65
  • ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์