ซึมซับทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดอันซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ ผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สะท้อนถึงตัวตนเเละความคิดของศิลปิน
.
นิทรรศการ “Spectrum Light Romance” โดยศิลปิน ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร นิทรรศการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ด้วยสื่อ จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อภาพเคลื่อนไหว ศิลปินได้เชื่อมโยงการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ในชีวิต ถ่ายทอดผ่านม่านแสงในงานจิตรกรรมรูปแบบแฟนตาซี เพื่อนำเสนอประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับ เพศภาพ ความรัก และความปรารถนาภายในจิตใจอันซับซ้อนของมนุษย์
.
15 MAY – 16 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • BACC POP UP GALLERY 3, 3rd Fl., MunMun Srinakarin