นิทรรศการที่จะพาทุกคนทำความเข้าใจ เรียนรู้ความสวยงามที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ จนทำให้เกิดความพอใจกับเรื่องราวนั้นๆ
.
เราสามารถรู้ได้ว่า บางสิ่งนั้นสวยงามจากสีสัน รูปร่าง สัดส่วนที่ทำให้เราพึงพอใจ ซึ่งเป็นประสบการณ์มนุษย์มานับล้านปี แนวคิดเรื่องความงามการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนไปตามเทรนด์ ตามรสนิยมของแต่ละวัฒนธรรม
.
ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ ความพยายามที่จะทำให้สมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบ จากประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น ความกังวล ความตื่นเต้น หรือหลายๆ เหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องด่วนตัดสินใจ ยอมรับและเห็นคุณค่า ยอมรับในความชับซ้อน ข้าพเจ้าจึงอยากให้มองเห็นถึงความงามบนความไม่สมบูรณ์แบบ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเจอกับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ทำให้ได้ไอเดียมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมา
.
22 MAY – 23 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • PEOPLE GALLERY 2&3, 3rd Fl., MunMun Srinakarin