ร่วมตระหนักเเละให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าที่เป็นดั่งตัวเเทนเเละเปรียบเสมือนลมหายใจเเห่งป่าที่ราบต่ำ
.
วัวแดงถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความโดดเด่นและเป็นตัวแทนของการปกป้องผืนป่าที่ราบต่ำซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด อย่างไรก็ตาม วัวแดงในประเทศไทยถือเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นความหวังและมีความสำคัญระดับโลก
.
สืบเนื่องจากความสำคัญข้างตันและความเร่งด่วนในการอนุรักษ์วัวแดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์วัวแดงในปี พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และองค์กรภาคีอีก 9 หน่วยงาน จัดทำเป็นหนังสือและนิทรรศการ วัวแดง…ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัวแดง วัวป่าที่เป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งนำเสนอการดำเนินงานการจัดการประชากรและการอนุรักษ์วัวแดงในอนาคตต่อไป
.
16 MAY – 23 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • BACC POP UP GALLERY 2, 3rd Fl. MunMun Srinakarin