พบกับนิทรรศการที่จะบอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมเเละความเชื่อผ่านการสร้างเฉดสีเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
.
เมื่อทุกครั้งที่ได้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ สิ่งแรกที่คิดคือเรื่องของสีที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ และโดยเฉพาะแหล่งที่ทำงานคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อ เป็นของตนเอง ดังนั้นกรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้เมื่อจะเลือกใช้สีก็มักจะหลีกหนีไม่พ้นสีทั่วไปที่ใช้กันจนคุ้นชิน และในปัจจุบันได้มีสีให้เลือกใช้อย่างมากมาย จึงทำให้การคิดที่จะสร้างสีสำหรับแสดงถึงความเป็นอีสานเกิดขึ้น
.
ระหว่างการเดินทางไปร่วมงานเทศกาลออกแบบที่ต่างจังหวัด แนวคิดการสร้างสีเฉพาะของภาคอีสาน ได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นจากการพูดคุย เมื่อมีสีที่ถูกกำหนดด้วยพื้นที่สามารถกระทำได้ ดังนั้นสีอีสานย่อมกำหนดชื่อเรียกเป็นพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน โดยมีข้อสรุปจากการใช้ฮูปแต้มอีสานหรือจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นกรอบแนวคิดหลักที่มีแหล่งจิตรกรรมไม่น้อยกว่า 40 แหล่ง สำหรับการสร้างสีอีสานผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ
.
สีอีสานพาเลท จึงมีความหมายถึงการเรียกสีในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้มาจากฮูปแต้ม ซึ่งผ่านกระบวนการวิจัยให้ได้ผลจนเหลือ 24 สีดังที่ปรากฏ ดังนั้นนิยามของคำว่า “สีอีสานพาเลท” จึงหมายถึงจานสี ของสีที่ใช้ระบายเขียนรูปฮูปแต้มในภาคอีสาน หรือสั้นๆ กระชับ คือ จานสีของภาคอีสาน อีกทั้งอาจเหมารวมถึงจานสีของช่างเขียนฮูปของภาคอีสาน
.
11 MAY – 09 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • BACC POP UP GALLERY 1, 3rd Fl., MunMun Srinakarin