ร่วมเสพเรื่องราวเคล้าความคิดของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผ่านผลงานภาพถ่ายของ Lao Xie Xie (Mr.Thank-You) ช่างภาพชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างและมีการตีพิมพ์ผลงานในนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับจากหลากหลายประเทศ บอกเล่าเรื่องราวมุมมองของตนเอง ผ่านผลงานที่เเสดงให้เห็นถึงความจริงเเละความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในโลก โดยใช้สีสันผสมเข้ากับวัตถุที่สื่อถึงแนวคิดอนุรักษ์นิยม เพื่อบอกเล่าประเด็นเรื่องความปรารถนาของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่ง ภาพถ่ายของเขาอาจสื่อสารได้ถึงการพยายามดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ซึบซับเรื่องราวเเห่งความจริง ทลายกรอบความคิด
24 ก.ย. – 20 พ.ย. 65
  • ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์